dHired
English

Job search

1 job matched
Edit filter

Must-have:
  • більше 5 років досвіду роботи в якості інженера-програміста (мінімум 2 роки інженера-програміста Python | Java);
  • знання SQL та досвід роботи з реляційними базами даних (MySQL, PostgreSQL);
  • бажаний досвід роботи з Big Data і NoSQL;
  • великим плюсом буде досвід роботи з Docker + Kubernetes, ELK Stack, Kafka, Apache Spark;
  • досвід побудови мікросервісной архітектури;
  • досвід побудови архітектури модульного тестування;
  • досвід роботи з Git;
  • глибокі знання Linux.
Page 1